Chistes en euskera

Blog

Los chistes son una manera muy divertida de aprender un idioma, ya que muchas veces juegan con dobles sentidos, ironías o referencias culturales ¡Por lo que tal vez te vengan bien para aprender euskera!

chistes en euskera

¡Exacto! Los chistes, al igual que los trabalenguas, pueden servir para aprender un idioma. Y aquí te traemos unos cuantos chistes que esperamos que te hagan reír.

Para eso, hemos reunido unos cuantos chistes en euskera junto a su traducción al castellano ¡Y también los hemos adaptado un poco para que los entiendas mejor!

Y si quieres aún más chistes, tienes las fuentes de las que hemos sacado estos chistes en el apartado “Referencias” del final.

Lista de chistes

¡Hemos intentado reunir chistes que sean buenos y variados! Aunque ya sabes que eso de que un chiste sea bueno es muy subjetivo… Pero, vaya, a ver qué te parecen 🥳:

Non izango da?

—Aizu, bada al zenekien nire anaia bizikletan dabilela lau urte zituenetik?

—Hara! Lekutan egongo da, bada, honezkero!

—¿Sabías que mi hermano anda en bici desde los cuatro años?

—¡Anda! ¡Pues ya debe estar lejísimos!

Motibazioa

Magisteritza gradua amaitu berri duen gazte bat ikastetxez ikastetxe zebilen curriculuma banatzen lana lortzeko esperoan. Azkenean, 3 asteren buruan, lortu zuen elkarrizketa bat Ordiziako ikastetxe batean.

Bertako zuzendaritza-bulegora sartzean, honako hau hasi zitzaion galdezka zuzendari jauna:

—Eta esango al zenidake zeintzuk diren irakasle izatera bultzatu zaituzten hiru arrazoi nagusiak?

—Bai, noski: uztaila, abuztua eta abendua.

Un joven que acababa de terminar el grado de Magisterio iba de colegio en colegio repartiendo currículum con la esperanza de conseguir trabajo. Al cabo de 3 semanas consiguió una entrevista en un colegio de Ordizia.

Al entrar en el despacho de dirección, el Sr. Director comenzó a preguntarle:

—¿Y podría decirme cuáles son las tres principales razones que le han llevado a ser profesor?

—Sí, claro: julio, agosto y diciembre.

Lehiatila aurrean

Emakume bat banketxe batera sartu zen. Baina mostradorearen atzealdean langile bakarra zegoen, telefonoz ari zen eta bezero sartu berriari ez zion aurpegira begiratu ere egin.

Hamar minutu zain egon ondoren, emakumea hizketan jarraitzen zuen langilearengana hurbildu zen:

—Aizu! Badira hamar minutu mostradorearen aurrean nagoela!

Eta langileak, telefonoa une batez eskuarekin estaliz:

—Lasai! Nik hamabost urte daramatzat mostradorearen atzean!

Una mujer entró en una sucursal bancaria. Pero en la parte trasera del mostrador solo había un empleado que estaba hablando por teléfono y ni siquiera miró a la cara a la recién entrada cliente.

Tras diez minutos de espera, la mujer se acercó al empleado que seguía hablando:

—¡Oye! ¡Hace diez minutos que estoy delante del mostrador!

Y el banquero, tapando un momento el teléfono con la mano, le respondió:

—¡Tranquila! ¡Yo llevo quince años detrás del mostrador!

Ardozeleen bilera

Duela gutxi, Bilbon egin zen ardozaleen azoka batean, Aragoiko, Landetako, Gaztela-Mantxako eta Arabako Errioxako mahastizain batzuek elkar ezagutu eta bertako jatetxe ezagun batera bazkaltzera joan ziren.

Mahaian eseri eta zerbitzariak zer edan behar zuten galdetu zienean, aragoiarrak honela eskatu zion:

—Niri atera Cariñena bat, mesedez.

Berahala, Landetakoak:

—Eni, otoi, Tursan bat.

Gaztelauaren ahotsa entzun zen ondoren:

—–Nik Ribera de Duero bat nahi nuke…

Errioxarra isilik zegoela ikusita, denen begiradak harengana zuzendu ziren:

—Eta niri Heineken bat, mesedez!

Denek harriturik begiratu zioten, eta isiltasun lipar baten ondoren, errioxarrak:

—Inork ez badu ardorik edan behar, nik ere ez!

Recientemente, en una feria de aficionados al vino que se celebró en Bilbao, unos viticultores de Aragón, Las Landas, Castilla-La Mancha y Rioja Alavesa se conocieron y se fueron a comer a un conocido restaurante local.

Cuando se sentaron en la mesa y el criado les preguntó qué querían beber, el aragonés le pidió lo siguiente:

—A mi sácame una Cariñena, por favor.

Prosiguió el hombre de Las Landas:

—Para mi un Tursan, por favor.

A continuación se oyó la voz del castellano:

—A mí me gustaría un Ribera de Duero.

Al ver que el riojano estaba callado, las miradas de los demás se dirigieron hacia él:

—¡Y a mí un Heineken, por favor!

Todos le miraron asombrados, y tras un instante de silencio, el riojano dijo:

—¡Si nadie va de beber vino, yo tampoco!

Amona eta iloba

Hona hemen arestian Tolosako Zumalakarregi kalean paseoan nenbilela, amona-iloba batzuei entzundako elkarrizketa.

Amonak ilobari:

—Zure adinerako ni jada hasita nengoen lanean.

Eta ilobak bueltan:

—Eta zure adinarekin nik lanean jarraitu beharko dut!

He aquí la conversación que escuché hace poco, mientras paseaba por la calle Zumalakarregi de Tolosa, a unas abuelas y su sobrina.

La abuela le dijo a su sobrina:

—Para tu edad yo ya había empezado a trabajar.

Y la sobrina respondió:

—¡Y con tu edad yo tendré que seguir trabajando!

Amona eta jostailua

80 urte inguruko amona herriko sex-shopera sartu zen. Atsoa makuluaz baliatuta zebilen, eta hala-holako pauso labur eta baldarrez hurbildu zen salmahaira. Bere poltsa mahai gainean utzi eta ahots dardartiaz hasi zitzaion saltzaileari:

—Kaaaiiixxxoooo! Baa aaal duuzzzue kooontsoooladoreeriik?

Saltzaileak, harriturik:

—Bai, noski! Modelo bereziren bat nahi? Erakusgai-modelo batzuk erakutsiko dizkizut nahi baldin baduzu…

Eta amonak:

—Taaa baaa aaal diituuzzzu haamaar fuuuntziio diituuuennn aaarrrauuutz foorrmaaako aaarrrooooxaaa koooloooreeekooo iiinaaalaaanbriikoooaakk?

—Nola ez, bada! —saltzaileak.

—Taaaa noolaaaa geeeldiitzeen diiireeen baa aaal dakizuuuu?

Una abuela de en torno a los 80 años entró al sex-shop de su pueblo. La pobre abuelita andaba con un bastón, y se acercó al mostrador torpemente mediante pequeños pasitos. Dejó su bolsa sobre la mesa, y, con voz temblorosa, le dijo lo siguiente al vendedor:

—¡Hooooooolaaaa! ¿Teeeeenéeeisssss cooonsolaaaaadoreessssss?

A lo que el vendedor, sorprendido, le contestó:

—¡Sí, claro! ¿Quieres algún modelo en concreto? Te puedo enseñar unos modelos de muestra, si quieres…

Y la abuela respondió así:

—¿Yyyyyy tienesss looosssss inaaaláaambriiiiiicooossss coonnnnn foorrrrmaaaaa deee huuuevoooooo, cooolorrrrrr rooosssaaaa y diiiiezzzzz fuuuunciooonesssss?

—¡Cómo no! — dijo el vendedor.

—¿Yyyy saaabesssss cóooommoooo ssseeee paaaaraaaa?

Ikastolara joan nahi ez

—Ama, gaur ez dut ikastolara joan nahi.

—Zer gertatzen zaizu ba, Aitor, seme maitea? Zergatik ez duzu joan nahi, bada?

—Hasteko, logale naizelako, gero, asper eginda nagoelako, eta, gainera, ilea moztu ondorengo nire orrazkera ez dudalako gogoko.

—Bada joan beharra duzu! Lehenik, zure eginkizuna delako, bestalde, 35 urte dituzulako eta, motel: ikastolako zuzendaria zarelako!

—Mamá, hoy no quiero ir a la ikastola.

—¿Qué te pasa, Aitor, querido? ¿Por qué no quieres ir, pues?

—Para empezar, porque tengo sueño, luego, porque estoy muy aburrido y, además, porque no me gusta mi peinado después de haberme cortado el pelo.

—¡Pues tienes que ir! Primero, porque es tu deber, por otra parte, porque tienes 35 años y, chico, ¡Porque eres el director de la ikastola!

Espetxean

Kartzelara iritsi berria zen gaizkile batek galdetu zion bere logelakideari:

—Eta zu zertatik zaude hemen?

—Zergatik egongo naiz, bada? Ez didatelako ateratzen uzten, babo hori!

Un criminal que acababa de llegar a la cárcel preguntó a su compañero de habitación:

—¿Y tú por qué estás aquí?

—¿Por qué voy a estar, pues? ¡Porque no me dejan salir, imbécil!

Lorotxoa

Gizon bat animalia denda batera sartu zen lorotxo bat erosteko asmoz. Hori bai, bazen bai xelebrea gizon hori, ezen saltzaileari loro elebiduna nahi zuela esan zion.

Dendariak, lasai asko, hanka bakoitzean soka bana loturik zuen loro bat erakutsi zion:

—Adi: ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz hitz egingo dizu —azaldu zion saltzaileak—, eta, eskuinekotik tira eginda, katalanez.

—Aizu, eta bietatik batera egiten badiot? —galdetu zion gizon bitxiak.

—Tipulaburu deabrua! Lurrera eroriko naiz mokoz aurrera! —aurpegiratu zion loroak.

Un hombre entró en una tienda de animales con intención de comprar un lorito. Eso sí, ese hombre era tan peculiar que le dijo al vendedor que quería un loro bilingüe.

El dependiente le mostró con total tranquilidad un loro que tenía una cuerda atada a cada pata:

—Atento: si tiras de la cuerda de la izquierda, te hablará en euskera —le explicó el vendedor—, y, tirando de la de la derecha, en catalán.

—Oye, ¿Y si tiro de las dos a la vez? —le preguntó el extravagante hombre.

—¡Pedazo de bobo! ¡Caeré al suelo con el pico por delante! —le reprochó el loro.

Mozkorra autobusean

Gizon bat total eginda sartu zen Donostiatik Andoainera zihoan azken autobusean. Sartu ordurako, erdiko korridoreko barrari heldu eta garrasika hasi zen:

—Atzealdeko guztiak zakil hutsak zarete, erdialdekoak nazkagarri kuadrila zikina, eta aurrean zaudetenak alu narrasak!

Hori entzundakoan, gidariak bat-batean balaztatu, autobusa gelditu, mozkorra lepazintzurretik heldu eta:

—Orain, ausartuko al haiz esatera zeintzuk diren zakilak, zeintzuk nazkagarriak eta zeintzuk aluak? Errepika ezak orain, potroak baldin badituk!

Eta mozkorrak serio-demonio:

—Eta nik zer zekiat! Horrelako balaztada eman eta gero, denak nahastuta zeudek eta!

Un hombre entró borracho en el último autobús que iba de San Sebastián a Andoáin. Nada más entrar, se agarró a la barra del pasillo central y empezó a gritar:

—¡Todos los de atrás sois unos tontos, los del centro una cuadrilla de asquerosos, y los que estáis delante unos sucios imbéciles!

Al oírlo, el conductor frenó bruscamente, paró el autobús, agarró al borracho por el pescuezo y dijo:

—Ahora, ¿Te atreverás a decir cuáles son los tontos, cuáles los asquerosos y cuáles los imbéciles? ¡Repítelo ahora, si tienes pelotas!

A lo que el borracho respondió con seriedad:

—¡Y yo qué sé! Después de semejante frenazo, ¡Todos están mezclados!

Ezkontzarena

—Aita, handia naizenean amonarekin ezkonduko naiz .

—Utzi babokeriak esateari, seme! Nola ezkonduko haiz, bada, nire amarekin!

—Ez al zinen zu ezkondu, bada, nirearekin?

—Papá, cuando sea mayor me casaré con la abuela.

—¡Deja de decir tonterías, hijo mío! ¡Cómo vas a casarte, pues, con mi madre!

—¿Acaso no te casaste tú con la mía?

Liburuak doan

—Ama, ama!

—Zer nahi dun, Miren?

—Bakarrik esan nahi nizun ez duzula dirurik gastatu beharko ikastolako liburuetan hurrengo urtean…

—Nolatan, bada? Nik dakidala, ez dugu liburu-bekarik, eta ez gaude liburu-programa solidarioan.

—Ikasturtea errepikatuko dut eta…

—¡Mamá, mamá!

—¿Qué quieres, Miren?

—Solo quería decirte que no tienes que gastar dinero en los libros de la ikastola el próximo año.

—¿Y eso? Que yo sepa, no tenemos becas ni estamos en el programa solidario de libros.

—Porque voy a repetir curso…

Zero!

Ikasleak gogaitutako irakasleari:

—Ez dut uste egin nuen azterketak zero merezi duenik.

Eta irakasleak:

—Hala da! Ados gaude oraingoan! Baina, tamalez, ezin dut nota baxuagorik jarri.

Un alumno le dijo a su profesor harto:

—No creo que el examen que hice merezca un cero.

A lo que el profesor le contestó:

—¡Así es! ¡Estamos de acuerdo esta vez! Pero, por desgracia, no puedo poner una nota más baja.

Puzkertia

Biziki kezkatuta zegoen gizon arraro bat medikuarenera joan zen eta hauxe esan zion:

—Mediku jauna, arazo handia daukat: nire puzkerrek ez dute usainik.

—Hori ezinezkoa da. Bota ezazu uzker bat oraintxe bertan!

—Pppppprrrrrrrrrrr!

—Larria da, bai, zure egoera... Ebakuntza beharko duzu.

—Ipurdian edo?

—Ez, gizona, sudurrean.

Un hombre extraño que estaba muy preocupado fue al médico y le dijo lo siguiente:

—Señor médico, tengo un gran problema: mis pedos no huelen.

—Eso es imposible, ¡Tírate uno ahora mismo!

—¡Pppppprrrrrrrrrr!

—Pues sí que es grave tu situación... Necesitarás una operación.

—¿Dónde, en el culo?

—No, hombre, en la nariz.

Bere kasa

Ikastetxetik bueltan, haurtxo bat kezkatsu heldu zen etxera, eta honako hau esan zion amari:

—Ama! Ama! Irakasleak dio oso despitatua naizela...

—Jaramonik ez eta egon zaitez lasai! Baina, barka: zure etxea ondokoa da eta ni Ane, zure bizilaguna!

De vuelta del colegio, un niño llegó a casa preocupado y le dijo a su madre:

—¡Mamá! ¡Mamá! El profesor dice que soy muy despistado...

—¡No le hagas caso y estate tranquilo! Pero, ya lo siento: ¡Tu casa es la de al lado y yo soy Ane, tu vecina!

El humor vasco

Qué, ¿Te han gustado los chistes? ¡Esperamos que sí! Y que sepas que esta es una pequeña muestra de chistes que hemos reunido en partekatu, pero hay infinidad de chistes en euskera.

Además, ya sabes: el que un chiste haga gracia reside más en cómo lo cuentas que en el propio chiste. Así que te hemos dejado en el apartado “Referencias” de abajo una pequeña guía en euskera para contar chistes 😉.

Y, por cierto, más allá de los propios chistes, mucha gente en España cree que los vascos son sosos y carentes de humor, ¡Pero nosotros queremos aclarar que eso no es más que un bulo infundado!

En Euskal Herria el humor está muy presente, y ha habido muchos personajes asociados a la humorística como, entre otros:

  • El famoso bertsolari Lazkao Txiki
  • El polifacético sociolingüista Kike Amonarriz.
  • Los humoristas y actores Óscar Terol y Anjel Alkain.
  • Varios payasos.
  • Los actores de Vaya Semanita, que es un programa que seguro que te suena 😉.
  • Dibujantes como Antton Olariaga o Zaldieroa.
  • ¡Y muchos más!

chiste gracioso en euskera

Sigue con Curiosidades del euskera

📚 ¿Te ha servido este articulo como fuente para algún trabajo? ¡Cítanos de la siguiente forma!

Partekatu (2023). Chistes en euskera. https://partekatu.com/chistes-en-euskera. Recuperado el 27 de mayo de 2023.

¡Comparte!

¡Ayúdanos a que este artículo llegue a más personas compartiéndolo por tu red social favorita! ¡Nosotros agradeceremos infinitamente tu ayuda!

Compartir