100 frases en euskera

Blog

Hemos creado una extensa selección de 100 frases especiales y bonitas en euskera ¡Seguro que te sirven para compartirlas en las redes sociales!

frases en euskera

¡El euskera es un idioma precioso! Y una buena forma de acercarse a él es mediante palabras bonitas o frases como las que vamos a mostrarte a continuación.

Por eso, nosotros hemos reunido un montón de frases en euskera que nos han gustado porque vienen de canciones en euskera, son refranes, son bonitas o tienen un significado especial.

Y, para que las entiendas bien, hemos añadido a cada frase en euskera su traducción al castellano 😉.

¡Así que disfruta de ellas, aprende, y, si te gustan, compártelas en tu red social favorita!

Bere begiek itsutu ninduten.

Sus ojos me cegaron.

Zure arnasa sentitu nahi dut, eta zure alboan goizero esnatu.

Quiero sentir tu respiración, y despertarme cada día a tu lado.

Esaidazu maitea dena aldatuko dela, bihar ere nirekin egongo zarela.

Dime, mi amor, que todo va a cambiar, que mañana también estarás conmigo.

Zenbat negar eta zenbat min… Eta zenbat gau lo egin barik.

Cuántos lloros y cuánto dolor… Y cuántas noches sin dormir.

Zure arnasa sentitzerik ez badut, atsekabeak irentsiko nau.

Si no puedo sentir tu respiración, me sumiré en la desesperación.

Betidanik izan ez bada, betirako izan dadila!

¡Si no ha sido por siempre, que sea para siempre!

frase bonita en euskera

Zaila da ulertzea bestearen egia.

Es difícil entender la verdad del otro.

Besarkatu nazazu, mesedez, zure beharra dut eta.

Abrázame, por favor, que tengo necesidad de ti.

Noizbait, nolabait eta nonbait zurekin hegan egin nahi dut.

Algún día, de alguna forma y en algún lado quiero volar contigo.

Zure tristurak zapaltzen nau; zure irribarreak, ostera, altxatzen nau.

Tu tristeza me aplasta; tu sonrisa, en cambio, me levanta.

Zurekin egon nahi dut: orain eta hemen.

Quiero estar contigo: aquí y ahora.

Eta nola eskertu beti hor daudenei; denborak alde eginda ere bertan jarraitzen dutenei.

Y cómo agradecer a los que siempre están ahí; a los que siguen ahí aunque el tiempo se vaya.

Ikusiz ikasi, ikasiz hezi, heziz hazi, haziz hasi, hasiz hazi.

Aprender viendo, educar aprendiendo, crecer educando, empezar creciendo, crecer empezando.

Oztopoak gainditu irri eginez; eroriz gero, bidean aurrera egin elkarri eskua emanez.

Superar las adversidades sonriendo; dándonos la mano en el camino si nos caemos.

Ez gaitu inork geldituko!

¡No nos parará nadie!

Amets hau egia bihurtuko dugu maitasunaren erroetatik.

Vamos a convertir este sueño realidad desde las raices del amor.

Izan garelako, oraindik ere bagara, eta beti izango gara.

Porque hemos sido, somos y seremos.

Hausten ez gaituenak indartu egingo gaitu.

Lo que no nos rompa nos reforzará.

Niretzat egunero da euskararen eguna!

¡Para mi cada día es el día del euskera!

Eta zure eskutik beldurrik gabe bizi.

Y vivir de tu mano sin miedo.

Ez etsi, eutsi!

¡No tires la toalla, aguanta!

Ezina ekinez egina!

Lo que no es posible se consigue mediante la perseverancia.

frase bonita en euskera

Hitzetik, bihotzetik, sentitzen dudan guztiagatik.

Desde la palabra, desde el corazón, desde todo lo que siento.

Euskaraz bizi nahi duenak, euskaraz egin dezala.

El que quiera vivir en euskera, que lo hable.

Behar ditugulako oroimenean gorde, dena eman dutenei agur eta ohore!

Como tenemos que guardarlos en el recuerdo, adiós y honor a los que lo han dado todo!

Ez dago amets hobeagorik amets egitea baino.

No hay mejor sueño que soñar.

Euskaraz bizi nahi dut.

Quiero vivir en euskera.

Ez nau ezerk txikituko; ez nau inork goibelduko; aurre egingo diot beldurrari: mintzen nauen sentimenduari.

No me va a romper nada; nadie me va a entristecer; voy a hacer frente al miedo: a ese sentimiento que me daña.

Irabaztean ere galtzaile garela onartu.

Admitir que al ganar también perdemos.

Ahaztua nuen nolakoa zen malkoen gazitasuna; bakoitzak barnean daraman mina: nahi izan eta ezina.

Tenía olvidada la salinidad de las lágrimas; el dolor que cada uno lleva dentro: el querer y no poder.

Iraganeko akatsetatik ikasiz, bidean aurrera eginez.

Aprendiendo de los errores del pasado, yendo hacia delante en el camino.

Denbora joana da, etortzekoa etortzear.

El tiempo pasa, venga lo que venga.

Iragana oroitzapena da; etorkizuna, aldiz, norberak sortu behar duen amets amaigabea.

El pasado es recuerdo; el futuro, en cambio, un sueño interminable que cada uno ha de crear.

Agurrik gabeko amaierak, zein ongi etorririk gabeko itzulerak ere badaudelako.

Porque hay tanto finales sin adiós, como vueltas sin bienvenidas.

Helduidazu eskutik estu, arren: ilun dago eta ez dakit bueltatzen.

Cógeme de la mano fuertemente, por favor: está oscuro y no sé volver.

Alboan izandakoaren garrantziaz ohartzen gara alde egin duenean jada.

Nos damos cuenta de la importancia de lo que nos rodea cuando ya se ha ido.

Mundua ikusi nahi dut, baina zure ohetik.

Quiero ver el mundo, pero desde tu cama.

Ametsek ihes egin aurretik denbora gelditu; irribarre soil batekin arazoak ahaztu.

Parar el tiempo antes de que los sueños escapen; olvidar los problemas con una simple sonrisa.

10 aldiz erortzen bazara, 11 aldiz zutitu!

¡Si te caes 10 veces, levántate 11!

Berak ulertzen ninduen, baina orain ahaztuta nauka.

Él me entendía, pero ahora me tiene olvidado.

Aurre egin diezaiogun iraganak sortutakoari, baita etorkizunak ekar lezakeenari ere.

Hagamos frente a lo creado por el pasado, y también a lo que el futuro pueda traer.

Bila nazazu izar gabeko gauetan.

Búscame en las noches sin estrellas.

Zu zara nire aurrera jarraitzeko indarra: benetan laguntzen didan bakarra.

Tú eres la fuerza por la que voy hacia delante: lo único que me ayuda de verdad.

Dirua ez baita giltza, bizi ezazu bizitza!

¡Como el dinero no es la llave, vive la vida!

Amets egitea libre bada, bizitzan libre izatea ezin da amets bat izan.

Si soñar es libre, ser libre en la vida no debe ser un sueño.

Bihar, agian, gaur bihotza mintzen digun horri barre egingo diogu.

Mañana, tal vez, nos riamos de aquello que hoy adolece nuestro corazón.

Gauzak aldatu nahian, gu aldatzen gara…

Al intentar cambiar las cosas, cambiamos nosotros…

Ez da garaipenik galtzekorik gabe.

No hay victoria sin algo que perder.

frase bonita en euskera

Kantu egiten ez duenak zorionik ez du!

¡Quien no canta no tiene felicidad!

Desberdintasun horrek bultzatzen gaitu elkar maitatzera.

Esa diferencia nos empuja a querernos.

Gezurrak mina egin zion. Baina egiak gehiago.

La mentira le hizo daño. Pero la verdad más.

Maitatzearen beldurrez bizitze hori zertarako, baina? Maitasuna tarteko egin duzun horretaz ez duzu zertan damu izan!

¿Y ese miedo a querer, para qué? ¡No debes arrepentirte de aquello que hagas por amor!

Non gauden badakigu: non egon gaitezkeen jakin nahi dugu.

Sabemos dónde estamos: queremos saber dónde podemos estar.

Jarri zure doinua bizitzari!

¡Pon tu melodía a la vida!

Gelditu edo jarraitu, aurrera doa bidea.

La vida sigue hacia adelante, aunque te pares o sigas.

Zurekin edo zu gabe, bizitza aurrea doa, eta eguna gau bilakatzen da.

Contigo o sin ti, la vida sigue adelante, y el día se convierte en noche.

Zenbat eta zenbat pertsonekin gauden, baina zein gutxirekin benetan garen!

¡Con cuántas personas estamos, pero con qué pocas somos!

Gazte: izan ezazu adore, ausardia izan, bizitza goza ezazu eta alboratu beldurrak.

Joven: ten valor, valentía, disfruta la vida y aparta los miedos.

Adiskidetasunean nahiago dut kalitatea kantitatea baino.

En la amistad prefiero calidad antes que cantidad.

Ametsik gabeko bizia: izarrik gabeko gaua.

La vida sin sueños: una noche sin estrellas.

Ez utzi buruari egiten bihotzak nahi ez duenik.

No dejes a la cabeza hacer lo que el corazón no quiere.

Ez nuen inoiz pentsatu hain zaila izango zenik zutaz ahaztea.

Nunca pensé que olvidarme de ti fuera tan difícil.

Saia gaitezen.

Intentémoslo.

Zure irribarreak gaindi ditzala zure arazoak.

Que tu sonrisa pare nuestros problemas.

Amesten uzten ez badigute, ez diegu lorik egiten utziko!

¡Si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir!

Ez daukat indarrik amore emateko.

No tengo fuerzas para tirar la toalla.

Arrakasta izateko bidea ez da handikeria, talentua ere ez: zoriontasuna eta leialtasuna besterik ez.

El camino hacia el éxito no es la ambición, ni tampoco el talento: sino que nada más que la felicidad y la lealtad.

Ez arduratu irtenbiderik ez badu.

No te preocupes si no tiene solución.

Jakin ezazu egunez ere amesten zaitudala.

Que sepas que también sueño contigo de día.

Garena garelako.

Porque somos lo que somos.

Begietara begira, lekuz kanpo gaudela esaidazu.

Mirándome a los ojos, dime que estamos fuera de lugar.

Zoritxarrez guretzat, zorionez denontzat.

Por desgracia para nosotros, por suerte para todos.

Ispiluaren mugan zure begirada ikusten dut.

Al borde del espejo veo tu mirada.

Alkoholak eraman zituen lotsaren azken tantak.

El alcohol se llevó las últimas gotas de vergüenza.

Arropak erantzi muxurik muxu.

Quítate la ropa de beso en beso.

Handi egiten gaituen hizkuntza txiki horren maitale.

Amantes de esa pequeña lengua que nos hace grandes.

Irribarrea ahoan: begirada hura gogoan.

La sonrisa en la boca: y aquella mirada en la memoria.

Barkaidazu, baina oraingo honetan ni naiz babes eske datorrena...

Perdóname, pero esta vez soy yo el que viene en busca de refugio.

Non da bihotz barruan lo dugun bizipoz hori?

¿Dónde están esas ganas de vivir que llevamos dentro del corazón?

Zauden lekuan zaudela hor izango nauzu, maitea.

Estés donde estés me tendrás ahí, mi amor.

frase bonita en euskera

Haiek lotu gituzten, baina gu askatuko gara.

Ellos nos ataron, pero nosotros nos liberaremos.

Aske izateko jaioak gara!

¡Hemos nacido para ser libres!

Eta non ezkutatzen zinen orain arte.

Y dónde te escondías hasta ahora.

Ezinezkoa ez omen dugu ezagutzen.

No debemos conoces lo imposible.

Izarrik handienak ere, noizbait, argi egiteari uzten dio.

Hasta la más grande estrella dejará de brillar algún día.

Egun bakoitzeko 24 orduak topera bizi!

¡Vive a tope las 24 horas de cada día!

Denborak aldaketa omen dakar.

El tiempo debe traer cambio.

Beti dago eguzkia itzal guztien gainetik.

Siempre está el sol por encima de todas las sombras.

Jarraituko dugu hutsunea betetzen.

Seguiremos rellenando el hueco.

Atzera begiratzeak ez omen du ezertarako balio.

Mirar atrás no debe servir para nada.

Zu zara nire zerua, baina baita nire infernua ere.

Tú eres mi cielo, pero también mi infierno.

Behin eroriz altxatuta, indarra handituz doa.

Levantándote cuando te caes, la fuerza va creciendo.

Loreak eman behar zaizkio lorerik ederrenari.

Hay que darle flores a la flor más bonita.

Nire larrosa kutuna galdu nuen, baina arantzek oraindik hemen jarraitzen dute.

Perdí mi querida rosa, pero las espinas todavía seiguen aquí.

Utziko al diogu itsurakeriatan aritzeari?

¿Vamos a dejarnos de postureo?

Badaude garai txar amaiezinak.

Hay tiempos malos interminables.

Beldurrez daude, guk haiei beldurrik ez diegulako!

¡Tienen miedo, porque no les tenemos miedo!

Galduta nabil hor nonbait.

Estoy perdido en algún sitio por ahí.

1000 hitz poza pizteko, eta hitz bakarra norbait mintzeko.

1000 palabras para encender la alegría, y una sola palabra para dañar a alguien.

Denborak irakatsi zidan lagunak nor diren.

El tiempo me enseñó quiénes son los amigos.

Sigue con Las 65 palabras más usadas en euskera

📚 ¿Te ha servido este articulo como fuente para algún trabajo? ¡Cítanos de la siguiente forma!

Partekatu (2024). 100 frases en euskera. https://partekatu.com/frases-en-euskera. Recuperado el 1 de mayo de 2024.

¡Comparte!

¡Ayúdanos a que este artículo llegue a más personas compartiéndolo por tu red social favorita! ¡Nosotros agradeceremos infinitamente tu ayuda!

Compartir